Metoda DISC a její aplikace v praxi

Otevřený kurz se pořádá pod záštitou Consult Point (člen Group Point M2K s.r.o.) ve spolupráci s projektem DISC Academy.

Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí ověřeného nástroje – Metody DISC. Tato metoda je oproti jiným přístupům pozitivní, jednoduchá a snadno použitelná v praxi. Díky Metodě DISC porozumí účastníci lépe sobě, svému chování, motivům, silným a slabým stránkám. Na základě tohoto poznání zdokonalí sebeprezentaci a zefektivní sebeprosazení v komunikaci.


Video ke kurzu
O KURZU

Obsah kurzu:

 • Úvod, seznámení s organizací a programem kurzu;
 • Tři základní pravidla „P“ na úvod; Vztahy a jejich vliv na úspěch;
 • Tři kroky „P“ k efektivní aplikaci Metody DISC do praxe;
 • Pochopit sebe i druhé – vysvětlení modelu lidského chování podle Metody DISC;
 • Poznat typ osobnosti, styl chování či roli podle Metody DISC v praxi (Trychtýřová metoda);
 • Komunikační styly jednotlivých povahových typů DISC;
 • Tipy pro efektivní komunikaci s jednotlivými typy DISC;
 • Řešení konfliktů podle osobnostních typů DISC
 • Využití povahových typů Metody DISC při budování týmu;
 • Metoda DISC a její využití ve firemní praxi.

Přínos kurzu:

 • sebepoznání a poznání druhých – jednoduše, pozitivně a prakticky
 • zefektivnění komunikace s druhými
 • zvýšení produktivity ve vzájemné spolupráci
 • snížení a předcházení konfliktů
 • zvýšení úspěšnosti při budování a motivování týmu
 • získání základu pro další rozvoj manažerských i obchodních dovedností

Určeno pro:

 • manažery pracovních týmů
 • personalisty
 • projektové manažery
 • obchodníky
 • podnikatele a jednatele společností

Styl vedení kurzu:

Kurz je veden interaktivní formou s principy zážitkové andragogiky. Je prokládán teoretickými informacemi, které jsou následně fixovány na příkladech z praxe. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací individuálně i v týmu (např. jak zvolit efektivní komunikační styl pro různé povahové typy DISC, vzájemné sebepoznání metodou semafor, jak efektivně poznat různé povahové profily v praxi při situačním využití Metody DISC , aj.).
REFERENCE
Loading Quotes...

Všechny reference naleznete zde.

TERMÍN A CENA

Cena kurzu:

3 900,- Kč /osoba bez DPH

Cena kurzu včetně DPH činí 4 719,- Kč.

Maximální počet účastníků kurzu je 10 osob.

Kurzovné zahrnuje jak vlastní účast na kurzu, tak celobarevné studijní materiály a psací pomůcky, dále vypracování profesionální analýzy se zpětnou vazbou, nástroje na fixaci metody DISC do praxe a celodenní občerstvení.

Termín, čas konání a místo kurzu:
Bude upřesněno
Přednáší:
Ing. Karel Kunc, Ph.D.

lektor, trenér, kouč
Koordinátor projektu DISC Academy

Úhrada: platbu poukažte nejpozději do 3 pracovních dnů před konáním kurzu převodním příkazem na účet č.: 280652141/0300, ČSOB Daňový doklad: datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání kurzu Prezence: Probíhá 30 minut před zahájením kurzu. Pořádající organizace si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci budou v případě jakékoli změny včas informováni. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonním čísle 724 309 419 .
PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Jméno a příjmení

Název firmy

Adresa firmy

IČ firmy

DIČ firmy

Telefon

E-mail

Počet učastníků kurzu z vaší firmy

Místo kurzu

Opište text

Odesláním přihlášky souhlasíte se všeobecnými podmínkami.