Co o kurzu řekli účastníci:

Školení proběhlo přátelskou formou! Jsem nadšená, jak jednoduchá Metoda DISC je a velmi se těším, až ji budu moci aplikovat do praxe! Tento kurz bych doporučila všem, kteří se zajímají o osobní rozvoj a v praxi potřebují efektivně komunikovat.

Ing. Anet Podráská

Regionální manažerka marketingu ve společnosti SRORYOUS

 

 

S metodou DISC jsem se setkal poprvé a z kurzu si odnáším zajímavé postřehy na moderní pojetí typů osobností a jejich praktické využití v pracovním a osobním životě. Byl jsem velice překvapen, jak je metoda DISC jednoduchá, srozumitelná a jak funguje. Vřele doporučuji tento kurz všem, kteří mají zájem o osobnostní rozvoj.

Ing. Stanislav Malý

Poradce v oblasti gastronomie

 

Z kurzu si odnáším mnoho informací o metodě DISC a její použití v praxi. Na základě znalostí, které jsem na kurzu získal, bude teď pro mne jednodušší komunikovat s lidmi v pracovním i osobním životě. A také lépe zvládat krizové situace.

Martin Kořínek

Servisní technik plynových kotlů

 

V minulosti jsem se již s metodou DISC setkal, ale až nyní po absolvování kurzu Metoda DISC a její aplikace v praxi mohu říci, že jsem jí lépe pochopil a dokážu tuto metodu používat v pracovním i soukromém prostředí. Doporučil bych kurz všem lidem, bez ohledu na jejich cíl a cestu životem.

Lubomír Vlček

Vedoucí odboru stavebního, životního prostředí a územního plánování

 

 

Kurz metody DISC a její využití v praxi bych doporučil především vedoucím a ředitelům firem. Velmi by jim to pomohlo při práci jak s podřízenými, tak i s majiteli firem.

Ing. Petr Novák

referent přípravy a realizace staveb ve společnosti AP INVESTING, s.r.o.


 

Je rozumné se občas zamyslet nad sebou samým i okolím trochu jinak. Důvodem je to, abychom mohli přehodnotit své chování k druhým. A tento kurz v tom velmi pomůže.

Ing. Jiří Laurin,

spolumajitel a výkonný ředitel společnosti FINE, s.r.o.


 

Díky Metodě DISC lépe rozumím nejen sobě, ale i ostatním lidem. Vím, co od nich mohu očekávat, jaké jsou jejich hranice a potenciál. Kurz mi velmi pomohl v lepší komunikaci a porozumění druhých lidí. Vřele doporučuji tento kurz všem lidem, kteří vedou týmy.

Bc. Hana Valentová,

obchodní ředitelka společnosti ARLEGO, s.r.o.


 

Kurz naplnil význam slova PROFESIONÁLNÍ. Je veden přátelskou a interaktivní formou. Musím vyzdvihnout výkon lektora i způsob zpracování daného tématu. Díky praktickým příkladům a aktivitám, se teorie typologie DISC ihned aplikuje do praxe. Metoda DISC v provedení Karla Kunce dává šanci k velkému osobnímu rozvoji v profesním i osobním životě. Doporučuji tento kurz všem, kteří na sobě chtějí pracovat.

Ing. Milan Holub,

učitel ekonomických předmětů na VOŠ a SPŠE Plzeň a lektor vzdělávací agentury SIGNUM


 

Kurz metody DISC  a její využití v praxi bych doporučila každému, kdo má pocit, že ho jeho okolí nechápe. Zjistí, že i oni nemusejí chápat jeho a také, že to není ničí vina. Porozumíte sobě i jiným a dostanete skvělý základ, který využijete v každé lidské interakci.

Zuzana Bartáková,

HR specialista personální agentury Fogress


 

Kurz mně pomohl a prospěl k pochopení sebe i ostatních. Doporučil bych ho nejvíce svým spolupracovníkům a všem, kteří chtějí být vyvedeni ze zaběhlých praktik. Je to výborné sebepoznání.

Ladislav Skobla,

vedoucí obchodního týmu společnosti E&S Investments Czech Republic, s.r.o.


 

Kurz mi pomohl ke zjednodušení a zlepšení komunikace a vnímání sebe i ostatních. Doporučuji ho všem, kteří pracují s lidmi. Kurz mi ukázal, jak si sami sobě vkládáme do hlav milné předpoklady a vůbec nevnímáme to, co nám daný typ chtěl říci.

Petr Šindelka,

Obchodní partner společnosti E&S Investments Czech Republic, s.r.o.


 

Absolvování kurzu mi otevřelo oči, jak lépe komunikovat se zákazníky. Díky informacím z kurzu jsem schopen lépe a rychleji vyřešit zákazníkův problém.

Jiří Chlopčík,

QA manager ve společnosti Acrobits, s.r.o.


 

Tento kurz vnímám, jako velký přínos pro různé typy společností od malých přes střední až po nadnárodní korporace. Kurz bych doporučila všem vedoucím pracovníkům a hlavně těm, kteří vedou týmy. Metoda DISC je efektivním nástrojem pro komunikaci a budování týmů.

Ľubomíra Súlovcová,

Specialista HR, Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.


 

Tento kurz byl veden velice vstřícnou, interaktivní a zábavnou formou. Informace lektor předával srozumitelnou a lehce pochopitelnou formou. Metoda DISC je velice jednoduchá a asi nejužitečnější a nejzapamatovatelnější typologie osobnosti, se kterou jsem se kdy setkala.

Hanka Sandtnerová,

Vedoucí náborového oddělení personální agentury www.brigadnici.com