Metoda DISC a její aplikace v praxi - I

 

Ing. Karel Kunc, Ph.D.

koordinátor projektu DISC Academy

Metoda DISC je osobnostní typologie, která v Čechách ani na Slovensku zatím příliš známá není, i když ve světě patří k těm nejpoužívanějším.

 

Na kurzu dostanete odpovědi, proč Vy a lidé z Vašeho okolí a týmu cítí, myslí a jednají, právě tak, jak cítí, myslí a jednají.

 

To Vám umožní lépe pracovat sami se sebou i s druhými a motivovat Váš tým. Také snížíte množství konfliktů, zlepšíte komunikaci a zvýšíte produktivitu.

Video ke kurzu
O KURZU

Tento otevřený kurz se pořádá pod záštitou Akademie Jana Amose Komenského, z.s., oblast Plzeň ve spolupráci s projektem DISC Academy.

 

Obsah kurzu:

 • Úvod, seznámení s organizací a programem kurzu;
 • Tři základní pravidla „P“ na úvod;
 • Vztahy a jejich vliv na úspěch;
 • Povaha a klíčové faktory, které ji ovlivňují;
 • Tři kroky „P“ k efektivní aplikaci Metody DISC do praxe;
 • Pochopit sebe i druhé - vysvětlení modelu lidského chování podle Metody DISC;
 • Poznat typ osobnosti, styl chování či roli podle Metody DISC v praxi;
 • Použít Metodu DISC v běžném pracovním či osobním životě;
  • Komunikační styly jednotlivých povahových typů DISC;
  • Tipy pro efektivní komunikaci s jednotlivými typy DISC;
  • Motivace podle osobnostních typů DISC;
 • Využití Metody DISC pro efektivní budování a rozvoj týmů;
 • Metoda DISC a její využití ve firemní praxi;
 • Akční plán – první kroky v praxi;

Určeno pro:

 • manažery pracovních týmů
 • personalisty
 • projektové manažery
 • obchodníky
 • podnikatele
 • živnostníky
 • obchodní partnery

Styl vedení kurzu:

Kurz je veden interaktivní formou – kombinace teorie se cvičeními z praxe. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací individuálně i v týmu (např. jak zvolit efektivní komunikační styl pro různé povahové typy DISC, vzájemné sebepoznání metodou semafor, jak poznat různé povahové profily v praxi na první pohled, aj.).
REFERENCE
Loading Quotes...

Všechny reference naleznete zde.

TERMÍN A CENA

Cena kurzu:

3 700,- Kč /osoba

nejsme plátci DPH, cena je konečná.

Maximální počet účastníků kurzu je 10 osob.

Kurzovné zahrnuje účast na kurzu, barevné písemné podklady a psací pomůcky, vypracování profesionální analýzy se zpětnou vazbou, unikátní nástroj na rychlý odhad osobnosti člověka na první pohled podle metody DISC a celodenní občerstvení.

Po kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.
Místo a termín konání:
Praha 13. 11. 2015, 9:00 – 16:00 hodin
FLEXI OFFICE, Klimentská 50, Praha 1
 
Úhrada: platbu poukažte nejpozději do 3 pracovních dnů před konáním kurzu převodním příkazem na účet č.: 721 737 379 / 0800, ČS, a.s. Plzeň Daňový doklad: datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání kurzu Var. symbol: Praha (160) Prezence: Probíhá 30 minut před zahájením kurzu. Pořádající organizace si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci budou v případě jakékoli změny včas informováni. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonních číslech 724 309 419 nebo 724 318 685 .
PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Jméno a příjmení

Název firmy

Adresa firmy

IČ firmy

DIČ firmy

Telefon

E-mail

Počet učastníků kurzu z vaší firmy

Místo kurzu

Opište text

captcha

Odesláním přihlášky souhlasíte se Všeobecnými podmínkami.